02 April 2010

Deen per ehsaan hai aise sipef salaar ka

Kar diya jisne safaya lashkar-e-kuffar ka

Khauf se kanp uthte hai zarrat-e-khaibar aaj bhi

Yaad kar ke zalzala Hazrat Ali k waar ka

No comments:

Post a Comment